Historia koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni.

Pierwsze lata działalności krajoznawczo-przewodnickiej w Gdyni przypadają na lata 20-te i 30-te XX wieku. Wiązało się to z budową portu i miasta, do którego przybywali nie tylko „bezrobotni” z kraju, ale również ludzie wiedzeni chęcią zobaczenia tego ewenementu naszej gospodarki morskiej. Przewodnicy początkowo działali na własną rękę, lecz nie wszyscy wykazywali dostateczną znajomość spraw morskich, dlatego Miejski Wydział Administracyjny przeprowadził egzaminy i wydał upoważnienia do oprowadzania wycieczek oraz opaski i znaczki. Wielkim propagatorem turystyki w tamtym czasie był prof. Bolesław Polkowski – Prezes Oddziału Morskiego PTK w Gdyni. Uczył on, instruował, kontrolował i kwalifikował przewodników. Po II wojnie światowej, również z jego inicjatywy, w roku 1963, zorganizowano pierwszy kurs dla kandydatów na przewodników po Gdyni i Półwyspie Helskim. Kurs ten ukończyło 34 pierwszych gdyńskich przewodników. Na zebraniu w dniu 17 czerwca 1964 roku powstało Koło Przewodników Miejskich przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni, na którym wybrano Zarząd pod przewodnictwem Kazimierza Małkowskiego, który pełnił funkcję Prezesa Koła od 1964 roku do 1976 roku. W następnych latach prezesem był Stanisław Kazimierczak, a od 1981 roku do 2008 roku funkcję tę sprawowała Halina Rzepiak. W fazie początkowej koło liczyło zaledwie kilka osób. Z czasem organizowane kursy przewodnickie w Gdyni zwiększały systematycznie kadrę przewodników, osiągając w szczytowym okresie liczbę 75 osób. Okres prosperity przewodnickiej datuje się na lata 1965-1988. Od 1989 roku wraz ze zmianą sytemu społeczno-gospodarczego liczba członków Koła malała. Jest to nie tylko wynik powstania wielu możliwości działania „na własną rękę” czy zrzeszania się w innych nie związanych z PTTK organizacjach o charakterze turystyczno-krajoznawczym, lecz również faktem prawnego umożliwienia oprowadzania wycieczek osobom przypadkowym, nic posiadającym odpowiednich kwalifikacji i uprawnień.

W celu zasilenia i odmłodzenia kadry, w latach 1995/96 Koło zorganizowało kurs przewodnicki, który ukończyło 17 osób. W 1997 roku zorganizowano nowy kurs przewodnicki, na który uczęszczało 25 osób, a uprawnienia otrzymało 16.

Po kilku latach przerwy, od 2007 do 2012 roku odbywały się kursy dla kandydatów na przewodnika miejskiego po Gdyni, Sopocie i Gdańsku, których część absolwentów zasiliła szeregi Koła. Obecnie liczy ono 40 osób, w tym przewodników oprowadzających w języku polskim oraz w językach obcych jak: angielski, niemiecki, niderlandzki, francuski, rosyjski, hiszpański.

Celem zapewnienia turystom fachowej, o wysokim poziomie obsługi przewodnickiej po sezonie tj. od września do czerwca prowadzone są szkolenia, uwzględniające wszystkie zagadnienia i aktualności. Prelegentami są fachowcy, często profesorowie wyższych uczelni oraz osoby mogące przekazać wiadomości z różnych dziedzin. Oprócz tego przeprowadzane są szkolenia terenowe, podczas których członkowie Koła zapoznają się z historią i dniem dzisiejszym różnego rodzaju instytucji, placówek kulturalnych i zakładów pracy na terenie Trójmiasta.

Od 2009 roku przedstawiciele Koła biorą udział w Konkursie Krasomówczym dla Przewodników w Golubiu-Dobrzyniu, zajmując wysokie miejsca. W 2012 roku kol. Anna Kuczmarska zajęła pierwsze miejsce w konkursie; sukces ten powtórzyła zwyciężając w następnej edycji w 2013 roku kol. Ewelina Marciniak. Kolejny 2014 rok przyniósł ogromny sukces reprezentantom Koła. Wszyscy zakwalifikowali się do finału, a kol. Krystian Mielczarski zdobył pierwsze miejsce. Miejsca drugie i trzecie zajęli: kol. Arkadiusz Zygmunt i kol. Jarosław Kania. Dobra passa trwa dalej. W 2015 roku kol. Jarosław Kania, a w 2016 roku kol. Arkadiusz Zygmunt zostali zwycięzcami kolejnych konkursów.

Członkowie Koła biorą także udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym o tytuł „Przewodnik – Krasomówca” organizowanym od 2014 roku w Pszczynie, również zajmując wysokie miejsca: w 2015 roku kol. Ewelina Marciniak zajęła czwarte, a w 2017 roku kol. Anna Kuczmarska drugie miejsce.

Rok 2014 to również czas jubileuszu 50-lecia naszego Koła. 3-dniowe obchody zgromadziły oprócz miejscowej "braci przewodnickiej" ponad 40 przewodników z Polski, którzy oprócz sesji referatowej, rejsu okrętem ORP "Wodnik", świetnie bawili się na balu w stylu lat 30-tych oglądając w jego trakcie specjalnie przygotowane na te okazję przedstawienie teatralne (fotorelacja w GALERII).

W 2016 roku Koło było gospodarzem XIV Pomorskiego Zlotu Przewodników, w ramach którego odbyła się druga edycja Seminarium Przewodnickiego „Meandry Modernizmu”. Na Zlocie gościło prawie 100 przewodników z 23 ośrodków.

Organizujemy również wycieczki szkoleniowe oraz bierzemy udział we wspólnych inicjatywach z Urzędem Miasta w Gdyni, oprowadzając społecznie mieszkańców Gdyni i turystów. Nasi przewodnicy biorą udział w przedsięwzięciach promujących historię i architekturę Gdyni, takich jak: Dni Modernizmu, Dni Gdyńskich Zabytków (2010 - Śródmieście, 2011 - Port, 2012 - Oksywie), a od 2013 roku Wakacje z Architekturą. Od 2015 roku oprowadzamy turystów szlakiem Legendy Morskiej Gdyni. W 2017 roku Koło zainaugurowało współpracę z Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni; przewodnicy podczas spacerów tematycznych po Cmentarzu Witomińskim na początku listopada przeprowadzają również kwestę na rzecz Hospicjum.

21 września 2012 roku zmarł pierwszy prezes Koła Kazimierz Małkowski, współzałożyciel i prezes Koła Starych Gdynian, autor licznych bedekerów, przewodników oraz artykułów popularyzujących uroki Gdyni, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni", z którego wiedzy korzystało wielu mieszkańców Gdyni oraz przewodników. Pochowany został na Cmentarzu Witomińskim.

W 2013 roku została uruchomiona strona internetowa Koła. Informacje o naszej działalności można znaleźć także na Facebooku   

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Koło Przewodników stało się częścią Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

WYKAZ PREZESÓW KOŁA:
1. Kazimierz Małkowski 1964-1976
2. Stanisław Kazimierczak 1976-1981
3. Halina Rzepiak 1981-2008
4. Jarosław Kaczmarczyk od 2008 roku.